Riskkapitalbolagens investeringar

Skriftlig fråga 2011/12:705 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 20 juli

Fråga

2011/12:705 Riskkapitalbolagens investeringar

av Anders Karlsson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Riskkapitalföreningen berättar på sin hemsida vad ett riskkapitalbolag är och gör det på följande sätt:

”Ett riskkapitalbolag förmedlar kapital till nystartade företag … Riskkapitalbolags funktion är att se till att företag med brist på kapital kan växa medan investerare med kapitalöverskott har en möjlighet att låta sina pengar arbeta. Riskkapitalbolag kan förmedla kapital till ett nystartat företaget i flera olika skeden och även i flera omgångar beroende på företagets behov. En typ av företagsskede är när företaget är helt nybildat och behöver kapital för att förverkliga en idé … Ett annat skede som företag kan samla in kapital är när det växer och behöver pengar för att kunna expandera. Antingen kan företaget skala upp sin produktion inom befintliga marknader, eller använda kapital för att söka sig till nya marknadsområden.

Även om riskkapitalbolag i första hand bistår nystartade företag med kapital kan de också bistå med kunskap och kontaktnätverk, vilket kan gynna det nystartade företaget. Personer knutna till riskkapitalbolagen kan i vissa fall ta en plats i styrelsen för att bidra med sin erfarenhet och kunskap knutet till området som företaget opererar i.”

Läsaren av detta förstår att riskkapitalföretag är viktiga för att få i gång nya företag, nya branscher och ny sysselsättning. Frågan är då varför 16 riskkapitalbolag sysslar med verksamheter som gör att de tar emot nästan 30 miljarder skattekronor från medborgarna genom privata välfärdsföretag.

Avser statsrådet att ta initiativ i syfte att reducera riskkapitalföretagens engagemang i vård, skola och omsorg till förmån för att dessa i stället engagerar sig i icke skattefinansierade tillväxtområden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-07-20 Besvarad: 2012-08-02 Svar anmält: 2012-08-16 Anmäld: 2012-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-08-02)