Riskkapitalbolag och assistansersättningar

Skriftlig fråga 2011/12:128 av Nilsson, Jennie (S)

Nilsson, Jennie (S)

den 10 november

Fråga

2011/12:128 Riskkapitalbolag och assistansersättningar

av Jennie Nilsson (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Det är många inslag i medierna om riskkapitalbranschens vinstuttag från vård, skola och omsorg. Äldreomsorgen och apoteken har avhandlats tidigare, nu har TV4 granskat assistansersättningarna. År 2008 stiftades en lag som slår fast att alla svenskar med assistansersättning från Försäkringskassan måste bokföra pengarna i ett bolag. TV4-Nyheterna har granskat de tio mest lönsamma assistansbolagen i Sverige. Deras vinstutveckling mellan 2008, då den nya lagen kom, och 2010, betecknar TV4 som ”extrem”.

I snitt har de här bolagen ökat sin vinst med 200 procent under perioden. Totalt lyfte de ut 169 miljoner i vinst 2010. I det fall med en familj i Dalarna som TV4 valt som illustration hade det bolag som familjen anlitat ökat sin vinst med 25 miljoner efter lagändringen, vilket motsvarar 964 procent.

Hur avser statsrådet att styra upp assistansersättningarna så att inte oskäliga vinster uppstår?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-11-10 Anmäld: 2011-11-10 Besvarad: 2011-11-16 Svar anmält: 2011-11-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-16)