Riskkapitalbolag och ansvar för jobbkrisen

Skriftlig fråga 2008/09:709 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 6 mars

Fråga

2008/09:709 Riskkapitalbolag och ansvar för jobbkrisen

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

En finansman och hans riskkapitalbolag utmanade de gamla ägarna i Volvo genom att börja köpa upp röststarka aktier 2006. Aktieaktivisternas eller företagspiraternas bärande tanke med att angripa börsbolagen är att få dem att skapa en effektiv kapitalsituation genom att minska det egna kapitalet och skifta ut det till aktieägarna. Ägarna vill ha avkastning på det kapital de investerat i företaget. Med tanke på den högre risk det innebär att investera i ett företag jämfört med att sätta pengarna på ett bankkonto vill ägarna ha en högre avkastning på sina investerade pengar än vad banken erbjuder. Det innebär att företagets förväntade kapitalkostnad är högre för eget kapital än för lånat kapital, det vill säga i en normalmarknad. När viljan att låna ut pengar är på botten tvingas bolagen i stället betala skyhöga räntor. Under en högkonjunktur tycker vissa storägare att företagen har onödigt stor kassa. De höjer sina röster till förmån för tanken på att dela ut mer pengar till aktieägarna och ta lån i stället. Medierna utnyttjas av företagspiraterna för att sprida rykten och sätta skräck i de motsträviga. Fler sätter in kapital i de fonder företagspiraterna företräder, fler följer deras exempel och investerar som dem vilket ökar pressen på det bolag som för tillfället attackeras. Det leder till stigande aktiekurser, vilket ökar ryktet och pressen på högre utdelning än mer. Volvo skiftade ut 20 miljarder kronor till aktieägarna medan Volvos lån ökade med nästan 29 miljarder kronor. Nu måste Volvo investera uppemot 30 miljarder kronor för att möta hårdare miljökrav, enligt en affärstidning. Genom att kassan har tömts måste bolaget låna för att klara det. För det senaste lånet fick Volvo betala 10 procents ränta.

Med anledning av det anförda vill jag fråga finansminister vilka åtgärder han avser att vidta för att förhindra att riskkapitalbolag tömmer för jobben viktiga företag på deras egna kapital.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-03-06 Anmäld: 2009-03-09 Besvarad: 2009-03-11 Svar anmält: 2009-03-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-11)