Riskkapitalavdrag

Skriftlig fråga 2009/10:118 av Pärssinen, Raimo (s)

Pärssinen, Raimo (s)

den 20 oktober

Fråga

2009/10:118 Riskkapitalavdrag

av Raimo Pärssinen (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Svenskt Näringsliv har utrett och föreslagit ett riskkapitalavdrag för den som investerar i ett nystartat företag. I den socialdemokratiska budgetmotionen föreslås ett avdrag som innebär att den som investerar i ett nystartat företag kan få dra av 20 procent av det investerade beloppet, dock max 100 000 kronor. Beloppet dras mot skatt på inkomst av tjänst, fastighetsskatt samt förmögenhetsskatt. Svenskt Näringsliv har i sin modell konkreta förslag för utformningen som säkerställer att avdraget inte missbrukas.

Avser statsrådet att ta initiativ till ett riskkapitalavdrag?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-10-20 Anmäld: 2009-10-20 Svar anmält: 2009-11-02 Besvarad: 2009-11-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-02)