Riskkapital och omsorgen om funktionshindrade

Skriftlig fråga 2011/12:704 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 18 juli

Fråga

2011/12:704 Riskkapital och omsorgen om funktionshindrade

av Anders Karlsson (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

En morgontidning i Stockholm har mycket intressanta artiklar om riskkapitalbolagens verksamhet kallad Välfärdens nya herrar. I ett sommarblock behandlas nu hur den skattefinansierade handikappomsorgen köpts upp av svenska och utländska riskkapitalbolag. I denna uppges att 70 procent av de fristående gruppbostäderna ägs av holdingbolag på Guernsey, Jersey och i Luxemburg.

Ett av dessa ger följande bild till sina investerare om sin verksamhet:

En marknadsledande vårdgivare med skyddade marknadspositioner, förutsägbara intäktsströmmar, och en plattform för organisk och förvärvsdriven tillväxt [...]. Det är en robust affärsmodell, med synligt återkommande intäkter och låg churn (managementterm som avser den procentuella andelen kunder som försvinner per given tidsperiod). Det finns stora möjligheter att öka marginalerna genom stordriftsfördelar.

Det är alltså vår omsorg om funktionshindrade som beskrivs på detta skamliga sätt. Enligt artikelserien försöker nu riskkapitalisterna köpa upp så mycket som möjligt av företagen i branschen. En bransch som tidigare har präglats av småskaligt och differentierat ägande samt småskaliga verksamheter. Jag tror inte denna utveckling ligger i medborgarnas och brukarnas intresse.

Genom vilka åtgärder vill statsrådet motverka riskkapitalägande och i stället främja småskaligt och differentierat ägande av landets fristående gruppbostäder?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-07-18 Besvarad: 2012-08-01 Anmäld: 2012-08-16 Svar anmält: 2012-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-08-01)