Riskfylld bedömning av psykiskt sjuka patienter

Skriftlig fråga 2006/07:1442 av Backman, Hans (fp)

Backman, Hans (fp)

den 27 juni

Fråga

2006/07:1442 Riskfylld bedömning av psykiskt sjuka patienter

av Hans Backman (fp)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

På DN-debatt den 27 juni 2007 kan vi läsa att farliga psykpatienter hotar sig till frihet. Experterna i rättspsykiatri Henrik Belfrage och Göran Fransson slår larm om att de har hotats av den misstänkte polismördaren i Nyköping och därför inte längre vågar riskbedöma farliga patienter.

"Den misstänkte polismördaren kunde under sju års tid hota en rad personer utan att någon psykiatrisk tvångsvård kom till stånd. Läkare, rädda om sina egna liv, har mot sin egen övertygelse intygat att mannen inte har några psykiatriska symtom. Många psykiatriker törs inte skriva vårdintyg för att inte bli utsatta för våld. Vi har själva riskbedömt mannen och funnit honom farlig. Därefter har vi hamnat på hans hat- och dödslista. I framtiden kommer vi inte att göra riskbedömningar av farliga psykiskt sjuka på grund av riskerna". Så skriver Belfrage och Fransson.

Den fruktansvärda konsekvensen av psykiatrins misslyckande i detta fall är att en ung polisman blivit mördad. Enligt Belfrage och Fransson räcker kompetensen och säkerheten inom den allmänna psykiatrin inte till och många psykiatriker törs inte skriva vårdintyg på hotfulla personer med paranoida symtom på grund av risk att själva bli utsatta för hot och våld. Mot bakgrund av detta förslår de att särskilda rättspsykiatriska kliniker bör få ett övergripande ansvar för bedömningar av hotfulla personer med paranoida symtom.

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att komma till rätta med ovanstående problematik?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-06-27 Besvarad: 2007-07-11 Svar anmält: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-07-11)