Riskbruksprojektet

Skriftlig fråga 2005/06:626 av Burman, Ingrid (v)

Burman, Ingrid (v)

den 14 december

Fråga 2005/06:626 av Ingrid Burman (v) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Riskbruksprojektet

Riskbruksprojektet arbetar med utbildning av primärvårdens personal i alkoholpreventivt arbete. Alkoholpreventivt arbete är en av de viktigaste folkhälsofrågorna enligt den nationella handlingsplanen. Projektet inleddes 2004 och är tillfälligt placerat under Familjemedicinska institutet, Fammi.

Eftersom Fammi ska upphöra, ett beslut som Vänsterpartiet står bakom, så har det förts diskussioner om var Riskbruksprojektet ska placeras. Riskbruksprojektet har på Socialdepartementets uppmaning inkommit med förslag på framtida placering i god tid.

Nu verkar den viktiga verksamheten på Riskbruksprojektet ha hamnat i ett slags moment 22. Dels säger Socialdepartementet att beslut om var projektet ska placeras inte kan komma förrän tidigast i februari 2006, dels att det är den organisation som tar över projektet som ska ansöka om medel för verksamheten. Detta innebär naturligtvis en stor osäkerhet, eftersom projektet blir utan pengar från årsskiftet.

Det verkar som att det skett någon typ av misstag på departementsnivå i hanteringen av Riskbruksprojektets viktiga verksamhet. Det hoppas jag att man snarast kan rätta till. I dag vet projektet inte om man kommer att kunna ha några anställda kvar efter den 31 december.

Därför är min fråga till statsrådet Morgan Johansson:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa Riskbruksprojektets framtid?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-12-14 Anmäld: 2005-12-14 Besvarad: 2005-12-21 Svar anmält: 2006-01-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-12-21)