Risk för statsstöd eller snedvriden konkurrens

Skriftlig fråga 2019/20:146 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Under den senaste tiden har det rapporterats om hur ett statligt ägt kinesiskt bolag har vunnit en offentlig upphandling avseende arbetstunnlar i samband med tunnelbaneutbyggnad i Stockholm. Enligt uppgifter i medierna låg det näst lägsta anbudet i det specifika fallet 70 procent över budet från det statliga kinesiska bolaget.

Med anledning av det ovanstående önskar jag ställa följande fråga till näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Anser ministern och regeringen att det kan föreligga risk för statsstöd, snedvriden konkurrens eller andra intressen när statliga kinesiska bolag lämnar anbud på en betydligt lägre nivå än övriga anbudsgivare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-10 Överlämnad: 2019-10-10 Anmäld: 2019-10-11 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga