Risk för spridning av dvärgbandmask

Skriftlig fråga 2012/13:585 av Stenberg, Maria (S)

Stenberg, Maria (S)

den 12 juni

Fråga

2012/13:585 Risk för spridning av dvärgbandmask

av Maria Stenberg (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Dvärgbandmasken sprider sig i Europa. Det är framför allt i Centraleuropa som den finns. Samtidigt ökar spridningen i norra Europa. Eftersom det är räv och mårdhund som är vanligast som huvudvärd har intrånget av mårdhundar i Norrbotten ökat riskerna för framtida spridningar av dvärgbandmask.

Utöver räv och mårdhund kan hundar fungera som en alternativ huvudvärd. Därför kan sällskapshundar som förs över den svenska gränsen vara bärare av dvärgbandmask. Det är därför angeläget att göra vad vi kan för att begränsa denna väg för spridning av dvärgbandmask.

I dag krävs hundpass, märkning av hunden och att man anmäler att man har med sig hund. Det finns däremot inte längre något krav på avmaskning när man för in hundar på svenskt territorium. Det innebär ökade risker för spridning av dvärgbandmask.

Det är självklart att Sverige behöver vidta alla de åtgärder som är möjliga för att begränsa och i bästa fall stoppa utbredningen av dvärgbandmasken. I detta vore det naturligt att återinföra kravet på avmaskning för hundar som förs in på svenskt territorium.

Avser landsbygdsministern att lägga fram förslag som innebär ett återinförande av kravet på avmaskning för hundar som förs in i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-06-12 Anmäld: 2013-06-12 Besvarad: 2013-06-19 Svar anmält: 2013-06-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-19)