Risk för sänkt operativ förmåga

Skriftlig fråga 2012/13:745 av Hultqvist, Peter (S)

Hultqvist, Peter (S)

den 9 september

Fråga

2012/13:745 Risk för sänkt operativ förmåga

av Peter Hultqvist (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

I Försvarsmaktens svar på uppdrag till Försvarsmakten angående personalförsörjningen (den 26 augusti 2013) noteras bland annat att reduceringar av organisationen som planeras får följande effekter: Reduceringarna i nuläget bedöms leda till att förmågan att utveckla och vidmakthålla krigsförbanden reduceras till en nivå som påverkar iståndsättandet och vidmakthållandet av insatsorganisationen. Det konstateras vidare att den operativa förmågan kommer att minska om åtgärderna genomförs, likaså förmågan att upprätthålla grundberedskap. Totalt handlar det om effekterna av verkställighet av regeringens krav på besparingar i Försvarsmaktens lönekostnader omfattande 500 miljoner kronor.

Jag har följande fråga till försvarsministern:

Avser ministern att vidta några åtgärder som förhindrar försämrad operativ förmåga och grundberedskap som en följd av de av regeringen förordade besparingarna på 500 miljoner kronor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-09-09 Anmäld: 2013-09-12 Besvarad: 2013-09-23 Svar anmält: 2013-09-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-23)