Riktlinjer gällande okända gärningsmän

Skriftlig fråga 2019/20:709 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

År 2017 beslutade Åklagarmyndigheten om nya riktlinjer för anhållande av unga i åldern 15–17 år. Dessa riktlinjer innebär att anhållande ska användas med stor restriktivitet. Detta gäller även om gärningsmannen är okänd.

För en okänd ung person som är misstänkt för misshandel, ett brott som har ett straffvärde på 2–3 månaders fängelse för en vuxen och dagsböter för en ungdom, är det uteslutet med ett anhållande enligt de nya riktlinjerna. Detta trots att den misstänkte är okänd och åldern därmed inte är fastställd, och där den misstänkte i många fall kan misstänkas vara över 18 år .

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta i syfte att underlätta möjligheterna för Åklagarmyndigheten att hantera och anhålla personer vars identitet inte kan fastställas?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-19 Överlämnad: 2019-12-20 Sista svarsdatum: 2020-01-03 Svarsdatum: 2020-01-10 Anmäld: 2020-01-14
Svar på skriftlig fråga