Riktlinjer för storlek på barngrupper

Skriftlig fråga 2013/14:197 av Luttropp, Agneta (MP)

Luttropp, Agneta (MP)

den 13 december

Fråga

2013/14:197 Riktlinjer för storlek på barngrupper

av Agneta Luttropp (MP)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

2010 hade nästan var femte barngrupp på landets förskolor 21 eller fler barn. Det är en ökning av antalet stora barngrupper med 3 procentenheter. Även småbarnsavdelningarna, med barn från ett till tre år, växer. 15 procent av småbarnsgrupperna hade tidigare 17 barn eller fler. Sedan 2003 har antalet småbarnsgrupper med 17 barn eller fler tredubblats.

Bakom siffrorna finns däremot en tydlig trend: Aldrig tidigare har antalet avdelningar med fler än 21 barn varit så många som nu. Förra året fanns det 5 124 sådana barngrupper i landet, jämfört med 3 560 år 2007.

Skolverket uttryckte för ett par år sedan sin oro över att utvecklingen mot allt fler stora barngrupper är oroväckande eftersom en kvalitetsfaktor är just barngruppernas storlek och sammansättning.

Två år senare är retoriken en annan. Nu har Skolverket bedömt att det bästa för barnen är att ta bort riktlinjer om maxantal barn i grupperna. I stället menar verket att bedömningen ska göras individuellt och att riktlinjerna om 15 barn inte haft någon egentlig effekt på barngruppens storlek.

Jag har följande fråga:

Anser ministern att förändringar i riktlinjerna från Skolverket är rätt sätt att värna om barnen och deras arbetsmiljö?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-12-13 Anmäld: 2013-12-13 Besvarad: 2013-12-18 Svar anmält: 2013-12-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-18)