riktlinjer för polisanmälan av våld i skolan

Skriftlig fråga 1997/98:709 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)
Fråga 1997/98:709 av Sten Tolgfors (m) till statsrådet Ylva Johansson om riktlinjer för polisanmälan av våld i skolan

Antalet polisanmälningar av unga människor för våld i skolan ökar, enligt uppgifter i Dagens Nyheter. Grundproblemet är inte att unga människor polisanmäls. Grundproblemet är att unga människor begår våldshandlingar som är så allvarliga att de måste polisanmälas. Skolan måste ha en genomtänkt strategi för att förebygga, hindra och bemöta våld och mobbning. Det är nödvändigt att föräldrar och elever engageras i det arbetet.

Det är handlingens art - inte förövarens ålder - som måste vara avgörande för om polisanmälan skall ske. Många av de fall av våld och misshandel som sker i skolan är av sådan art att det vore orimligt att inte anmäla dem. Risken är uppenbar att det då skapas skilda rättssystem i samhället.

Skolan måste finna en konsekvent handlingslinje vad gäller våld och mobbning. Annars blir insatserna inte mer än spridda nedslag utan större effekt. Skolministern har tidigare sagt sig vara för någon form av anmälningsplikt i skolan. "Jag utesluter inte att det kan bli aktuellt med någon form anmälningsplikt", har ministern sagt. Ministern har också sagt: "Polisen kan inte göra något om det är ett minderårigt, icke straffmyndigt barn. Men man kan behöva utreda vad som har hänt och om andra än eleven är inblandade. Då är polisen proffs." Sedan ministerns uttalande har dock inget hänt.

När avser skolministern att komma med riktlinjer för polisanmälan av våld i skolan?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-05-05 Anmäld: 1998-05-11 Besvarad: 1998-05-13
Svar på skriftlig fråga