Riktat statsbidrag till vuxenutbildning

Skriftlig fråga 2013/14:238 av Svantorp, Gunilla (S)

Svantorp, Gunilla (S)

den 18 december

Fråga

2013/14:238 Riktat statsbidrag till vuxenutbildning

av Gunilla Svantorp (S)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande i februari 2012 att ta fram ett förslag om ett riktat statsbidrag för vuxenutbildning som garanterar en hög nivå på utbildningen.

Riksdagens beslut grundade sig på en motion från oss socialdemokrater.

Riksdagen grundade också sitt beslut på att de förändringar som konstant pågår på arbetsmarknaden medför att arbetskraften ständigt, oavsett konjunktur, har ett behov av kunskapspåfyllnad. Att satsa på vuxenutbildning är ett av de mest effektiva sätten att bryta kunskapsklyftor mellan människor och skapa ett samhälle utan stora klyftor. Riksdagen poängterade också att vuxenutbildningen riskerar att i hög grad bli ett offer för besparingar om inte det riktade statsbidraget återinförs.

Med anledning av riksdagens beslut för snart två år sedan undrar jag följande:

Har statsrådet för avsikt att ta initiativ till att äntligen införa ett riktat statsbidrag för vuxenutbildning?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-12-18 Anmäld: 2013-12-18 Svar anmält: 2014-01-14 Besvarad: 2014-01-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-14)