Riktade resurser mot köer i cancervården

Skriftlig fråga 2019/20:179 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Var tionde minut får en människa i Sverige det omvälvande beskedet att de har cancer. Bara den som själv har fått cancer kan nog fullt ut relatera till de starka känslor av oro och ångest, hopp och tvivel som infinner sig. Moderaterna driver frågan om att Sverige brett i samarbete med alla relevanta aktörer inom svensk cancervård ska ta fram och genomföra en ny uppdaterad nationell cancerstrategi.

Cancerfondsrapporten 2019: Cancervård måste fungera som en väckarklocka för regering, riksdag, regioner och kommuner.

Lång väntan på snabbare vård. Omotiverat långa väntetider inom cancervården har varit en het och omdiskuterad fråga under många år. För vissa diagnoser är tiden mellan diagnos och behandling kritisk för överlevnad och livskvalitet. För alla diagnoser är den psykologiska effekten av onödig väntan förödande för patienter och närstående. För snart fyra år sedan växte hoppet om att de orimliga väntetiderna i cancervården skulle bli kortare. Regionala cancercentrum inledde en satsning på så kallade standardiserade vårdförlopp, efter en modell som i flera år använts framgångsrikt i Danmark, där ledtiderna för diagnos och behandling är tydligt reglerade och målsatta.

Det kan inte uttryckas mycket tydligare: Köerna inom cancervården i Sverige måste bort, men i stället växer dessa fortfarande.

Moderaterna kräver att arbetet med att korta köerna inom cancervården samt processen med att utveckla de standardiserade vårdförloppen inom cancervården och uppföljning och utvärdering av dessa förstärks och intensifieras. Moderaterna prioriterar satsningar på att ta bort köerna inom cancervården och föreslår bland annat att en vårdgaranti införs för cancerpatienter där specifika resurser inom kömiljarderna ska knytas till de standardiserade vårdförloppen.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Varför prioriterar inte ministern att ta bort de växande köerna i cancervården genom att till exempel se till att specifika resurser inom kömiljarderna riktas mot cancervården?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-14 Överlämnad: 2019-10-15 Anmäld: 2019-10-16 Sista svarsdatum: 2019-10-23 Svarsdatum: 2019-10-24
Svar på skriftlig fråga