Riksväg 83

Skriftlig fråga 2019/20:513 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Trafikverket meddelar att ombyggnaden av riksväg 83 försenas kraftigt. Planeringen var att vägarbetet skulle komma i gång under 2022. Efter en kostnadsanalys som genomfördes i september måste nu Trafikverket tänka om, skriver man i ett pressmeddelande. Man skriver att resultatet pekar på väsentligt högre kostnader än vad som budgeterats.

Naturligtvis är det väldigt olyckligt att byggstarten måste flyttas fram eftersom vi vet hur efterlängtad och betydelsefull en förbättring av både trafiksäkerheten och bärigheten är för boende och näringslivet, säger ansvarig projektledare i en intervju med lokala medier. Bland orsakerna nämns nya krav för bullernivåer och viltstängsel samt att lösningar för järnvägskorsningar har blivit mycket kostsamt.

Riksväg 83 är en väg med mycket hög trafikbelastning, och det vore djupt olyckligt om vägarbetet försenas ytterligare.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Är ministern beredd att vidta några åtgärder för att upprustningen av riksväg 83 inte ska försenas ytterligare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-28 Överlämnad: 2019-11-29 Anmäld: 2019-12-02 Svarsdatum: 2019-12-11 Sista svarsdatum: 2019-12-11
Svar på skriftlig fråga