riksväg 45

Skriftlig fråga 2001/02:99 av Johnsson, Ingvar (s)

Johnsson, Ingvar (s)

den 23 oktober

Fråga 2001/02:99

av Ingvar Johnsson (s) till näringsminister Björn Rosengren om riksväg 45

Riksväg 45 går genom Dalsland och Göta Älvdalen och är av utomordentligt stor betydelse för industrins framtid i området. Trafikmängden på riksvägen är stor och uppgår till över 20 000 fördon per dygn både vid Ale och i Trollhättan. Den tunga trafiken har ökat mycket kraftigt under en längre period. Samtidigt har vägen smal vägbredd, icke planskilda järnvägskorsningar och passerar genom tätorter med ett stort antal växlingar mellan olika hastigheter.

Den låga vägstandarden på riksväg 45 riskerar bryta vår industris positiva utveckling. Dessutom leder den, i förhållande till trafikmängden, undermåliga vägstandarden till en mycket farlig trafikmiljö. Bara under de tre senaste åren har 8 dödats och 50 svårt skadats på den korta vägsträckan mellan Göteborg och Trollhättan.

Jag vill därför fråga statsrådet vilka åtgärder han avser vidta för att fördela resurser till riksväg 45.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-10-23 Besvarad: 2001-10-29 Anmäld: 2001-10-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-10-29)