riksväg 40

Skriftlig fråga 1999/2000:416 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)

den 23 december

Fråga 1999/2000:416

av Sonja Fransson (s) till näringsminister Björn Rosengren om riksväg 40

Under de senaste månaderna har flera svåra olyckor inträffat på riksväg 40 mellan Borås och Ulricehamn. Flera människor har fått sätta livet till. Tyvärr är det ett tragiskt bevis över det stora behov av en säkrare och bättre väg som behövs för oss sjuhäradsbor.

Riksväg 40 har stått högt på prioriteringslistan tidigare men har fått stå tillbaka på grund av att det fattats pengar.

Nu är det hög tid att omprioritera eller använda otraditionella metoder som t.ex. den omdiskuterade PPP-modellen. Eller varför inte skapa en investeringsbudget av överskott i statsfinanserna för satsning på infrastrukturen och då i första hand satsa på denna olycksdrabbade väg.

Min fråga till ministern är därför:

Vad avser ministern göra för att riksväg 40 snarast byggs om till en trafiksäker väg?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-12-23 Besvarad: 2000-01-17 Anmäld: 2000-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-01-17)