Riksrevisionens rapport om höghastighetståg

Skriftlig fråga 2019/20:495 av Åsa Coenraads (M)

Åsa Coenraads (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Riksrevisionen publicerade den 21 november 2019 sin bedömning av brister i planeringen för höghastighetståg. I granskningsrapporten presenteras allvarlig kritik kring planeringen av och syftet med byggandet av höghastighetsbanan.

Det finns många och allvarliga invändningar mot projektet, men det allvarligaste är oklarheten om vad detta kommer att kosta. Riksrevisionen skriver att höghastighetstågen från början bedömdes kosta 50 miljarder kronor, men nu har kostnaden vuxit till 250 miljarder.

I siffran 250 miljarder ingår inte nya stationer, och den tar heller inte höjd för att infrastrukturprojekt alltid blir dyrare än beräknat.

Redan i dag ser vi att Förbifart Stockholm och Ostlänken överstiger planerade kostnader med 13 miljarder.

Min råga till infrastrukturminister Tomas Eneroth är därför:

 

Vad beräknas höghastighetsbanan kosta skattebetalarna med alla kostnader inräknade och med höjd för framtida fördyrningar, och vad avser ministern att göra för att tydliggöra den faktiska totala kostnadsberäkningen för höghastighetstågen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-26 Överlämnad: 2019-11-27 Anmäld: 2019-11-28 Svarsdatum: 2019-12-04 Sista svarsdatum: 2019-12-04
Svar på skriftlig fråga