Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser

Skriftlig fråga 2013/14:241 av Sörenson, Anna-Lena (S)

Sörenson, Anna-Lena (S)

den 18 december

Fråga

2013/14:241 Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser

av Anna-Lena Sörenson (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Riksrevisionen riktar i sin rapport Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser (RiR 2013:22) skarp kritik mot regeringens sätt att styra Försvarsmakten.

Granskningen visar bland annat att det inte finns tillräckligt med personal och materiel för att samtidigt klara Försvarsmaktens uppgifter när det gäller insatser, beredskap och utveckling. Riksrevisionens övergripande slutsats är att Försvarsmakten inte kommer att kunna leva upp till de krav på insatsverksamhet som riksdag och regering har beslutat om.

Jag har följande fråga:

Kommer försvarsministern med anledning av detta att företa några åtgärder för att förbättra den allvarliga situationen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-12-18 Anmäld: 2013-12-18 Besvarad: 2013-12-30 Svar anmält: 2014-01-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-30)