Riksrevisionens kritik av Integrationsverkets arbete för introduktion av nyanlända flyktingar

Skriftlig fråga 2005/06:1931 av Billström, Tobias (m)

Billström, Tobias (m)

den 18 juli

Fråga 2005/06:1931 av Tobias Billström (m) till statsrådet Jens Orback (s)

Riksrevisionens kritik av Integrationsverkets arbete för introduktion av nyanlända flyktingar

Den rapport som kom från Riksrevisionen den 22 juni innehåller kraftig kritik mot hur Integrationsverket sköter flyktingmottagandet och inte minst schablonbidragen till kommunerna. Trots att extra resurser skjutits till för att kommunerna ska klara det ökade flyktingmottagandet till följd av den tillfälliga asyllagen går 90 % av bidragen som kommunerna får per mottagen flykting till socialbidrag. Endast 10 % finns kvar till introduktionen. Utöver detta följer inte Integrationsverket reglerna för beviljandet av bidrag till kommunerna eftersom hänsyn inte tas till om introduktionsplaner existerar eller inte. Det är tydligt att Integrationsverket har stora problem med att klara av sitt uppdrag vad gäller flyktingmottagandet och introduktionen.

Med anledning av Riksrevisionens kritik och ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta, mot bakgrund av Riksrevisionens rapport, för att komma till rätta med Integrationsverkets misskötsel av uppdraget att fördela schablonbidrag till kommunerna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-07-18 Besvarad: 2006-07-27 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-07-27)