Riksintag för gymnasieskola

Skriftlig fråga 2005/06:417 av Johansson, Lars (s)

Johansson, Lars (s)

den 21 november

Fråga 2005/06:417 av Lars Johansson (s) till statsrådet Ibrahim Baylan (s)

Riksintag för gymnasieskola

”Den seglande gymnasieskolan” är ett unikt gymnasieprogram inom Öckerö kommun. Elever tillbringar en tredjedel av studietiden på ett seglande skolfartyg. Grundtanken är att motivera eleverna så mycket att skolan förblir trivsam och att ungdomarna lämnar gymnasiet med mer än bara teoretisk kunskap och med en vilja att vidareutbilda sig.

Utbildningen har inte bara betytt mycket utan också blivit väldigt populär. Det har också fått till följd att programmet har väldigt höga intagningspoäng. Att utbildningen inte har riksintag har tyvärr inneburit att många elever, trots att de har kompetens, inte har möjlighet att gå på skolan.

Samtidigt kostar utbildningen mer för hemkommunen än ett traditionellt samhällsvetenskapligt program, och i dag finns det många kommuner som inte är beredda att betala priset för sina elever. Det har fått till följd att många elever tillsammans med föräldrar fått lägga ned åtskilliga timmar på att försöka övertyga kommuner om utbildningens värde. I vissa fall har det gått så långt att elever tvingats skriva sig i andra kommuner. 

I dag finns det ingen motsvarighet till utbildningen i Sverige. Därför bör den vara öppen för alla, oavsett var man bor, och riksintag bör införas.

Mot bakgrund av beskrivningen ovan vill jag fråga om statsrådet Ibrahim Baylan avser att tillmötesgå Öckerö kommuns framställan.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-11-21 Anmäld: 2005-11-21 Besvarad: 2005-11-30 Svar anmält: 2005-11-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-11-30)