riksfärdtjänsten

Skriftlig fråga 2000/01:1662 av Heinemann, Kerstin (fp)

Heinemann, Kerstin (fp)

den 6 september

Fråga 2000/01:1662

av Kerstin Heinemann (fp) till näringsminister Björn Rosengren om riksfärdtjänsten

Ansvaret för riksfärdtjänsten i Sverige ligger sedan ett antal år tillbaka på kommunerna. För att kunna samordna resorna finns bolaget Rikfärdtjänsten i Sverige AB dit kunderna kan vända sig för att göra sina bokningar.

Dessvärre innebär regelverket för riksfärdtjänsten att handikappade inte kan planera sina resor på samma sätt som den vanlige medborgaren. En tågresa måste t.ex. beställas 15 dagar i förväg om kunden behöver ha en ledsagare eller personlig assistent med sig. I annat fall får den handikappade själv stå får denna kostnad.

Det är inte rimligt att en funktionshindrad i Sverige år 2001 ska tvingas planera sina resor på ett annat sätt än vad vi andra får göra. Förbokningstiden hos riksfärdtjänsten måste kortas.

Med hänvisning till det anförda skulle jag vilja ställa följande fråga till näringsministern:

Är näringsministern beredd att ta upp en diskussion med Riksfärdtjänsten Sverige AB om tidsperioden för förbeställning av riksfärdtjänst?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-09-06 Anmäld: 2001-09-18 Besvarad: 2001-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-09-19)