riksdagsledamöternas insyn i de statligt ägda bolagen

Skriftlig fråga 2002/03:1096 av S Järrel, Henrik (m)

S Järrel, Henrik (m)

den 11 juni

Fråga 2002/03:1096

av Henrik S Järrel (m) till näringsminister Leif Pagrotsky om riksdagsledamöternas insyn i de statligt ägda bolagen

Regeringen överanstränger sig knappast för att bjuda in riksdagsledamöterna att närvara vid de öppna bolagsstämmor som hålls i en del, om också inte alla, av staten ägda företagen även om möjligheten föreligger sedan tjugotalet år tillbaka.

Företag som verkar inom konkurrensutsatta sektorer ska för så kallade affärshemligheter givetvis kunna komma i åtnjutande av viss sekretess. Riksdagen och dess utskott kan via Regeringskansliet få del av även sekretesskyddad information rörande statliga bolag. Den rätten tillkommer dock ej de valda ombuden för Sveriges folk. Samma folk som med sina mer eller mindre tvångsuttaxerade skattemedel är med om att finansiera delar av den statligt ägda företagssektor som antingen ofta eller ibland årligen efterlämnar röda bokslut.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att öka riksdagsledamöternas insyn i de statligt helt eller delvis ägda företagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-06-11 Anmäld: 2003-06-11 Besvarad: 2003-06-26 Svar anmält: 2003-09-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-06-25)