Riksdagens tillkännagivande om flytträtten

Skriftlig fråga 2019/20:564 av Dennis Dioukarev (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Den 13 november riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om flytträtten med anledning av propositionen En effektivare flytträtt av försäkringssparande (2019/20:124). Tillkännagivandet innebär att regeringen bör återkomma skyndsamt till riksdagen med ett lagförslag där:

  1. flyttavgifterna kraftigt begränsas
  2. ett avgiftstak införs
  3. försäkringar tecknade före 1 juli 2007 omfattas
  4. ett fribelopp införs.

Regeringen har tidigare uttalat sig om tillkännagivanden i termer av viljeyttringar vilket reser anledning att bevaka regeringens arbete med frågan extra noggrant.

Min fråga till statsrådet Per Bolund är:

 

När avser statsrådet och regeringen att initiera lagstiftningsarbetet i enlighet med de riktlinjer som tillkännagivandet stipulerar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-05 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga