Riksdagens möjligheter till misstroendeförklaring

Skriftlig fråga 2018/19:91 av Matheus Enholm (SD)

Matheus Enholm (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I en intervju i Dagens Nyheter svarar statsminister Stefan Löfven på flera frågor. Enligt uppgift i artikeln spekulerar statsministern om att han vill urholka riksdagens mandat att väcka missförtroendeförklaring enligt 6 kap. 7 § regeringsformen. Bland annat yttrar statsministern:

Regeringsbildningen tog fyra månader, och det var nödvändigt för det är en komplicerad process, men det kanske är något man ska fundera över. Jag har inget konkret förslag men vi ska kanske fundera på om vi i Sverige också borde ha den ordningen att innan man avsätter en statsminister och regering så ska man i samma stund ha ett alternativ.

Reportern frågar då om detta är något statsministern har diskuterat med talmannen och får då följande svar:

Nej, jag har inte haft sådana möjligheter. Det är mina egna funderingar men det är en rimlig tanke.

En fråga för riksdagen är inte bara att välja vem som ska vara statsminister. Det åligger även riksdagen att besluta om den sittande statsministern inte äger riksdagens förtroende.

Jag vill därför fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Ska statsministerns uttalande uppfattas som att det är det regeringens bedömning att riksdagens möjlighet att avsätta en regering som inte har riksdagens stöd är orimlig, och innebär detta i så fall att regeringen avser att vidta åtgärder för att genom en grundlagsändring ta bort denna möjlighet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-01-30 Överlämnad: 2019-01-31 Anmäld: 2019-02-01 Svarsdatum: 2019-02-13 Sista svarsdatum: 2019-02-13
Svar på skriftlig fråga