Riksdagens insyn i statens åtaganden i bankväsendet

Skriftlig fråga 2008/09:713 av Green, Monica (s)

Green, Monica (s)

den 11 mars

Fråga

2008/09:713 Riksdagens insyn i statens åtaganden i bankväsendet

av Monica Green (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Det som pågår i det svenska bankväsendet och i de fyra svenska storbankerna är oroande. Det är uppenbart att bankernas expansiva utlåningspolitik, framför allt i de baltiska staterna och östra Europa, hotar att resultera i stora kreditförluster. Regeringen har överlåtit åt Riksgälden att hantera problemen och krisen i den finansiella sektorn. Men inte heller Riksgälden tycks ha den samlade bilden. En av storbankerna i problem får uppenbarligen staten som delägare via Svensk Exportkredit som lånat ut pengar.

Den politiska insynen i och det politiska ansvaret för vad som sker med skattebetalarnas pengar är oklart. Statsministern, regeringen och statsrådet tycks ha abdikerat och verkar följa utvecklingen som intresserade åskådare. På frågan om han var orolig svarade statsministern i en svensk affärstidning: ”Jag tycker inte att jag ska ägna mig åt att fundera över enskilda finansiella institutioner på det sättet, därför att vi har en väldigt bra ordning, där Riksbank och finansinspektion är de som vakar över solvens och förutsättningar för enskilda finansinstitutioner. Sedan får jag, så att säga, följa deras rapportering.”

Jag vet inte om oroliga sparare i banken, som är en av Sveriges största, och en alltmer oroad allmänhet delar statsministerns lugn. Riksdagen måste nu, i sin konstitutionella roll som den beslutande och lagstiftande makten, ges förutsättningar att följa och vid behov påverka skeendet i bankväsendet. Statsministern, statsrådet och regeringen måste också börja ro båten och ta på sig ett ansvar för det som sker. Regeringen styr riket, enligt regeringsformen.

På vad sätt avser statsrådet att ge riksdagen insyn och möjligheter till inflytande kring skeendet i bankväsendet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-03-11 Anmäld: 2009-03-11 Svar anmält: 2009-03-19 Besvarad: 2009-03-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-19)