Riksdagens insyn i Davosöverläggningarna

Skriftlig fråga 2012/13:271 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 23 januari

Fråga

2012/13:271 Riksdagens insyn i Davosöverläggningarna

av Peter Persson (S)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

World Economic Forum håller årliga konferenser i Davos i Schweiz. Mötet samlar inflytelserika företagsledare, internationella politiska ledare, utvalda intellektuella och journalister för att diskutera de mest angelägna frågorna för världen, inklusive hälsa och miljö. Arrangören för World Economic Forum är en schweizisk stiftelse grundad 1971 av Klaus Schwab, med huvudkontor i Köln. Förutom möten utger stiftelsen en rad forskningsrapporter och engagerar sina medlemmar i branschspecifika initiativ. Finansieringen av stiftelsens aktiviteter sker genom medlemsavgifter. Medlemmar är företrädare för de största företagen i världen. Stiftelsen har observatörsstatus i FN:s ekonomiska och sociala råd.

Vid årets överläggning deltar statsministern, finansministern och biståndsministern tillsammans med ett antal svenska företagsledare. Vilka ”inbäddade” journalister och akademiker från Sverige som deltar är mer oklart. Jag har inte heller helt förstått vad på överläggningarna som är öppet och vad som är slutet.

Statsministern och statsråden har en skyldighet gentemot riksdagen att vid EU-överläggningar förankra svenska ståndpunkter och återrapportera vad som diskuterats. Davosöverläggningarna saknar denna förankring och transparens.

Avser statsministern att ta initiativ till en ordning där riksdagen ges insyn i vad regeringen framför vid de årliga Davosöverläggningarna samt återrapporterar från diskussionerna?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-01-23 Anmäld: 2013-01-23 Besvarad: 2013-02-06 Svar anmält: 2013-02-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-02-06)