Riksdagens försvarsbeslut från 2004

Skriftlig fråga 2005/06:2084 av Brandin, Claes-Göran (s)

Brandin, Claes-Göran (s)

den 30 augusti

Fråga 2005/06:2084 av Claes-Göran Brandin (s) till försvarsminister Leni Björklund (s)

Riksdagens försvarsbeslut från 2004

Känsö plus flera små öar och havet i Göteborgs södra skärgård har fungerat som övnings- och skjutfält åt militären i många år.

Men enligt uppgift lär det inte se ut så i framtiden. Enligt en utredning vill Försvarsmakten avveckla anläggningen på Känsö och sälja ut fastigheterna på ön. Så lyder innehållet i en remiss där remisstiden går ut den 8 september. Dessa uppgifter förvånar mig mycket då Sveriges riksdag 2004 beslutade att Känsö skulle räddas och vara kvar i nuvarande form.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga försvarsministern om hon avser att verka för att försvarsbeslutet som Sveriges riksdag fattade 2004 ska gälla.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-30 Besvarad: 2006-09-05 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-09-05)