Riksdagens beslut om att avbryta höjningen av banavgifterna

Skriftlig fråga 2012/13:346 av Bergström, Stina (MP)

Bergström, Stina (MP)

den 27 februari

Fråga

2012/13:346 Riksdagens beslut om att avbryta höjningen av banavgifterna

av Stina Bergström (MP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Den 19 december 2012 beslutade riksdagen att rikta ett tillkännagivande till regeringen om banavgifterna. Riksdagens mening är att banavgifterna inte bör höjas under den kommande planeringsperioden utan frysas på nuvarande nivå, fram till dess att åtgärder har vidtagits för att skapa mer rättvisa konkurrensvillkor mellan trafikslagen och tills järnvägssystemets kvalitet har förbättrats.

Det var ett beslut som välkomnades av många – tågbranschen, näringslivet, resenärerna och miljörörelsen. Att skapa rättvisa konkurrensvillkor mellan vägen och järnvägen är en viktig miljö- och klimatfråga.

I onsdags deltog jag vid ett seminarium om banavgifterna arrangerat av Branschföreningen Tågoperatörerna och Trafikverket. Vid seminariet presenterade Pär-Erik Westin från Trafikverket myndighetens syn på riksdagens beslut. Pär-Erik Westin menade att utan tydliga instruktioner från regeringen kommer Trafikverket att fortsätta höja banavgifterna enligt vad som tidigare har aviserats.

I stället för att följa riksdagens beslut planerar alltså Trafikverket att fortsätta höja banavgifterna, vilket innebär mer än en fördubbling av avgifterna under en femårsperiod och en tredubbling under en tioårsperiod.

Jag vill därför fråga statsrådet:

Hur avser statsrådet att agera för att det beslut som riksdagen fattade den 19 december 2012 om banavgifterna ska följas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-02-27 Anmäld: 2013-03-04 Besvarad: 2013-03-06 Svar anmält: 2013-03-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-03-06)