Riksbankens och Sveriges tillgångar i guld

Skriftlig fråga 2007/08:636 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 24 januari

Fråga

2007/08:636 Riksbankens och Sveriges tillgångar i guld

av Hans Olsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

I ett pressmeddelande aviserade Riksbanken i september 2007 att Riksbanken avsåg att sälja upp till tio ton av guldreserven under perioden 27 september 2007 till 26 september 2008. Försäljningen skulle ske inom ramen för det guldavtal – Central Bank Gold Agreement (CBGA) – som tecknats mellan 15 europeiska centralbanker och som trädde i kraft den 27 september 2004. Avtalet löper på fem år och ger Riksbanken möjlighet att sälja upp till 60 ton guld fördelat över avtalsperioden. Riksbanken har hittills sålt totalt 35 ton guld, 15 ton under avtalets första år och 10 ton under det andra och tredje året. Riksbankens guldreserv uppgår för närvarande till 150 ton guld. Intäkterna från försäljningen kommer att återinvesteras i valutareserven, det vill säga, i värdepapper i utländsk valuta.

Denna försäljning har diskuterats och ifrågasatts utifrån guldets trygga värde relativt värdepapper. Inte minst nu när börserna världen över rasar bör kanske Riksbankens guldförsäljning bli föremål för omprövning.

Riksbanken är förvisso självständig men inte oberoende av riksdagen. Regeringen har riksdagsmajoritetens uppdrag att förvalta landet och därmed säkerställa dess ekonomiska tillgångar.

Avser statsrådet att ta upp frågan om guldutförsäljningen med Riksbanken?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-01-24 Anmäld: 2008-01-24 Besvarad: 2008-01-30 Svar anmält: 2008-01-31
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-01-30)