Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet

Skriftlig fråga 2006/07:859 av Persson, Göran i Simrishamn (s)

Persson, Göran i Simrishamn (s)

den 15 mars

Fråga

2006/07:859 Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet

av Göran Persson i Simrishamn (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Förra regeringen tillsatte en utredare, vilken hade som utgångspunkt att skilja avdelningen för arkeologiska utgrävningar (UV) från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) samt utreda länsstyrelsernas kompetens och resurser.

Utredningen är numera slutförd. Utredningsmannen, lagman Ingvar Paulsson, har i sitt betänkande Uppdragsarkeologi i tiden (SOU 2005:80) bland annat föreslagit att verksamheten vid avdelningen för arkeologiska undersökningar ska föras över till ett aktiebolag. Betänkandet var ute på remiss till och med den 31 mars 2006.

Dessa frågor har under en längre tid diskuterats och förhoppningsvis kan vi inom kort få en redogörelse för hur regeringen ser på detta område. Fram mot hösten 2006 var tanken att dåvarande regeringen skulle kunna komma med ett förslag.

Vad avser kulturministern att vidta för åtgärder för att ett förslag inom ovan nämnda område föreläggs riksdagen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-03-15 Anmäld: 2007-03-15 Besvarad: 2007-03-21 Svar anmält: 2007-03-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-21)