Ridsportens förutsättningar

Skriftlig fråga 2019/20:157 av Ebba Hermansson (SD)

Ebba Hermansson (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Omkring en halv miljon människor i Sverige beräknas syssla med någon form av aktiv hästsport. Ridsportens betydelse både för enskilda utövare och för Sverige som hästnation kan inte nog understrykas. Enligt Hästnäringens Nationella Stiftelse omsatte exempelvis den rena hästnäringen 31,3 miljarder kronor år 2016. Inklusive spridningseffekter uppgår omsättningen till 72 miljarder kronor. Sammantaget utgör effekterna av hästnäringen 0,5 procent av Sveriges totala bnp.

Utöver positiva effekter för samhället i stort är ridsporten särskilt viktig för ungdomar och för personer med funktionsnedsättning, som båda hör till de grupper där ridsporten är bland de vanligaste sporterna. Extra ovärderlig är ridsportens betydelse för den kvinnliga delen av befolkningen, då denna grupp utgjorde hela 91 procent av samtliga medlemmar i Svenska Ridsportförbundet 2018. Att främja ridsporten torde därför ses som en viktig jämställdhetsfråga.

Med anledning av ovan vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Ämnar ministern vidta några särskilda åtgärder för att främja svensk ridsport?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-10 Överlämnad: 2019-10-11 Anmäld: 2019-10-15 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga