Reviderad läroplan kring hedersrelaterat våld och förtryck

Skriftlig fråga 2018/19:773 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Skolverket medverkade torsdagen den 13 juni på utbildningsutskottets sammanträde för att redovisa sitt arbete med samråd samt underlag till regeringen inför beslut om ny läroplan. I synnerhet ställde vi frågor om arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

Liberalerna är kritiska till hela denna hantering och i synnerhet att myndigheten gjort uttalanden som föreslagit texter som knappast förtydligar vikten av arbetet mot hedersvåld och förtryck. Det är också uppenbart att Skolverket inte beaktat detta tillräckligt och därför i efterhand har lagt till en mening i sitt underlag, som nu ligger på regeringens bord. 

Liberalerna ifrågasätter också uttalanden och texter som ”föreställningar om heder”. Vi menar att detta undergräver frågans vikt och knappast vägleder och stärker lärarna i deras viktiga arbete lokalt. Dessutom vidhåller vi att läroplanen redan i sin inledning särskilt ska lyfta upp arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck för att markera detta. Det skulle också anknyta till alla de nationella handlingsplaner mot hedersrelaterat våld och förtryck som regeringen beslutat sedan 2007 och framåt. 

Med anledning av att Skolverket nu lämnat material till regeringen blir min fråga till utbildningsminister Anna Ekström:

 

Avser ministern och regeringen att förtydliga läroplanen och ännu mer tydliggöra vikten av att skolorna arbetar mot hedersrelaterat förtryck samt se till att detta begrepp tydligt kommer med?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-13 Överlämnad: 2019-06-14 Anmäld: 2019-06-17 Svarsdatum: 2019-06-26 Sista svarsdatum: 2019-06-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga