Returförpackningar

Skriftlig fråga 2005/06:1897 av Pehrson, Johan (fp)

Pehrson, Johan (fp)

den 30 juni

Fråga 2005/06:1897 av Johan Pehrson (fp) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s)

Returförpackningar

Sverige har ett framgångsrikt system för hantering av returförpackningar av aluminium och petflaskor. Återvinningsprocenten är hög men kunde bli än högre.

En viktig del av retursystemet är återlämningen som normalt sker i butik. Dock är det så att flera större försäljare av returförpackningar ej återtar förpackningen. Det är naturligtvis svårt att ställa krav på en liten handlare att också tillhandahålla service när det gäller returförpackningar, men det borde vara rimligt att försäljningsställen med stora volymer av försålda förpackningar tar sitt ansvar och underlättar för konsumenterna att returnera sina förpackningar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att underlätta återlämningen av returförpackningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-30 Besvarad: 2006-07-11 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-07-11)