Retroaktiva straff för IS-återvändare

Skriftlig fråga 2018/19:339 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Terrorlagarna i Sverige har successivt vuxit fram. År 1973 antogs Sveriges första terroristlag av riksdagen, och först 2002 infördes lagen om terrorfinansiering (finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall). Året därpå, 2003, trädde en ny terroristbrottslag i kraft, och 2010 trädde även rekryteringslagen (straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott) i kraft. År 2016 skärptes rekryteringslagen i syfte att även omfatta förbud mot terrorresor. I år, närmare bestämt den 1 augusti, kommer den nya lag som gör det straffbart att delta i eller ha samröre med en terroristorganisation att träda i kraft om allt går som det är tänkt.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) har vid ett antal tillfällen uttalat sig till förmån för de lagskärpningar som regeringen nu gör för att bekämpa terrorrelaterad brottslighet. Inte minst mot bakgrund av att Sverigedemokraterna som ensamt parti föreslagit detta sedan 2013 är det naturligtvis mycket välkommet med straffskärpningar av terrorbrott. De föreslagna skärpningarna kommer dock alldeles för sent, vilket vi nu också ser då merparten, kanske samtliga, av de omkring 150 islamister som återvänt till Sverige efter sitt deltagande i vår tids värsta terrororganisation kan komma att slippa straff. Rättstillämpningen i Sverige innebär som bekant att grova brottslingar inte kan straffas retroaktivt, men i detta fall ligger det givetvis i samtliga svenska invånares intresse att de som vandrar på våra gator och som deltagit i Islamiska statens organisation straffas, oavsett när de deltagit.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att verka för att retroaktivt kunna döma medlemmar av Islamiska staten eller på annat sätt verka för att dessa lagförs för att förhindra dem från att kunna vandra fritt i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-01 Överlämnad: 2019-03-01 Anmäld: 2019-03-05 Svarsdatum: 2019-03-13 Sista svarsdatum: 2019-03-13
Svar på skriftlig fråga