Resurserna till det individuella programmet

Skriftlig fråga 2005/06:1400 av Olovsson, Fredrik (s)

Olovsson, Fredrik (s)

den 10 april

Fråga 2005/06:1400 av Fredrik Olovsson (s) till statsrådet Ibrahim Baylan (s)

Resurserna till det individuella programmet

I budgeten för 2006 satsar vi socialdemokrater 450 miljoner kronor för att stärka det individuella programmet i gymnasieskolan. Genom ett statligt anslag till landets kommuner ska de elever som inte fått med sig tillräckliga kunskaper från grundskolan få en förstärkning.

Efter ett besök på gymnasieskolan i borgerligt styrda Flens kommun kan jag konstatera att man på från skolans ledning var bekymrad över om de extra resurserna som vi nu satsar på dem som har de sämsta förutsättningarna verkligen skulle komma skolan till del. I stället pågår diskussioner om att pengarna ska användas i kommunens centrala kassa. Jag undrar därför hur skolministern ser på ett sådant förvarande och min konkreta fråga är följande:

Avser statsrådet är att vidta några åtgärder för att de nya resurserna till det individuella programmet verkligen ska komma eleverna till del?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-04-10 Anmäld: 2006-04-18 Besvarad: 2006-04-20 Svar anmält: 2006-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-04-20)