Resurserna till Arbetsmiljöverket

Skriftlig fråga 2018/19:571 av Magnus Persson (SD)

Magnus Persson (SD)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Regeringen har sagt att arbetet med arbetsmiljön är en prioriterad fråga, samtidigt som man kan konstatera att det enligt Arbetsmiljöverket egna rapporter saknas pengar för att ens kunna fullfölja dagens uppdrag. Regeringen väljer att inte tillföra mer resurser till Arbetsmiljöverket i vårändringsbudgeten, vilket gör att myndigheten ser med stor oro på framtiden.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att mildra de effekter som uteblivet stöd innebär för myndigheten och dess arbete för en förbättrad arbetsmiljö?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-24 Överlämnad: 2019-04-24 Anmäld: 2019-04-25 Svarsdatum: 2019-05-02 Sista svarsdatum: 2019-05-02
Svar på skriftlig fråga