Resurser till polisen

Skriftlig fråga 2019/20:142 av Lotta Olsson (M)

Lotta Olsson (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Sverige behöver sina företagare. Bara genom ett starkt näringsliv och ett starkt företagande kan vi både fortsätta att utvecklas som land och säkra vård, skola och omsorg. Ett starkt företagande är basen för våra skatteintäkter.

Att vårt företagsklimat är bra är en viktig del i att främja företagandet. I ett bra företagsklimat måste det också ingå att företagarna känner trygghet med att inte utsättas för brott eller korruption.

Moderaterna vill i sin budget satsa mer på polisens resurser för att stävja brottslighet. Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar i stället stora resurser på friår. 

Min fråga till statsrådet Mikael Damberg lyder:

 

På vilket sätt kommer den socialdemokratiska budgeten att värna företagare som utsätts för brott?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-09 Överlämnad: 2019-10-10 Anmäld: 2019-10-11 Svarsdatum: 2019-10-16 Sista svarsdatum: 2019-10-16
Svar på skriftlig fråga