Resurser till klimatinvesteringar för mindre kommuner

Skriftlig fråga 2009/10:940 av Gabelic, Aleksander (s)

Gabelic, Aleksander (s)

den 23 juni

Fråga

2009/10:940 Resurser till klimatinvesteringar för mindre kommuner

av Aleksander Gabelic (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Jag har rest i Östergötland och besökt alla länets kommuner och diskuterat med miljöchefer, politiker och företagare som arbetar med miljöteknik om hur de ser på klimatinvesteringar på kommunal nivå. Min slutsats är att det inte är bra. Klimpen har haft stor betydelse för miljösatsningar sett ur ett nationellt perspektiv. Men det har inte varit lika fördelaktigt för de mindre kommunerna som ofta inte har haft kapacitet eller kompetens att ansöka om medel. Den borgerliga regeringen har inte prioriterat Klimpen utan i stället satsat på programmet ”Hållbara städer”. Det har ytterligare flyttat fokus från mindre kommuner till större kommuner och städer. Det är inte rimligt att de mindre kommunerna hålls tillbaka i regeringens klimatsatsningar.

Vad avser miljöministern att göra för att öka de mindre kommunernas möjligheter att få ta del av statliga resurser i det lokala och regionala miljöarbetet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-23 Anmäld: 2010-06-28 Besvarad: 2010-06-30 Svar anmält: 2010-07-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-30)