Resurser till ansökan om pilotskola

Skriftlig fråga 2005/06:1952 av Backman, Hans (fp)

Backman, Hans (fp)

den 25 juli

Fråga 2005/06:1952 av Hans Backman (fp) till försvarsminister Leni Björklund (s)

Resurser till ansökan om pilotskola

I maj i år frågade jag försvarsministern om hon avsåg att ta initiativ till att Söderhamn får de resurser som krävs för att Sverige ska kunna bedriva en seriös kandidatur för att få den gemensamma europeiska pilotskolan till Söderhamn. I sitt svar skriver försvarsministern att frågan om huruvida specifika resurser kommer att avsättas till Söderhamns kandidatur kan avgöras först efter att Styrkommittén för AEJPT:s sammanträden den 7@8 juni är genomförda. Nu är det juli och problemen för Söderhamn med att få besked från regeringen om resurser och strategi för pilotskolan kvarstår.

I Hälsingekuriren framgår den 19 juli att Söderhamns kommun i ett brev till regeringen kräver ett klarläggande om regeringens strategi för pilotskolan. Annars hotar kommunen att lämna kandidaturen. I artikeln tydliggör kommunalrådet Eva Tjernström att det är svårt för Söderhamn att agera när inte ramarna är klara och samtidigt tappar kommunen mark jämfört med de andra kandidatorterna. I brevet klargör kommunledningen sin frustration över regeringens bristande engagemang och avsaknaden av klar strategi och aktiva beslut när det gäller pilotskolan. Dessutom anser man inte att Försvarsmakten har informerat Söderhamn tillräckligt om hur arbetet med kandidaturen utvecklas. Det vore ett hårt slag mot framtidstron i Söderhamnsregionen om kommunen lämnar kandidaturen. En placering av pilotskolan i Söderhamn skulle innebära över 1 000 nya arbetstillfällen i Söderhamn och det dubbla i regionen. Det är precis vad den av arbetslöshet hårt drabbade regionen behöver.

Jag vill därför fråga om försvarsministern avser att ta initiativ till att Söderhamn får ett klarläggande om regeringens strategi för kandidaturen för etablering av en europeisk pilotskola i Söderhamn.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-07-25 Besvarad: 2006-08-08 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-08)