Resor hem från BB för asylsökande mödrar

Skriftlig fråga 2011/12:219 av Lindestam, Åsa (S)

Lindestam, Åsa (S)

den 7 december

Fråga

2011/12:219 Resor hem från BB för asylsökande mödrar

av Åsa Lindestam (S)

till statsrådet Tobias Billström (M)

I Söderhamns-Kuriren skrivs i dag om hur nyförlösta asylsökande mödrar lämnas vid porten utan att det finns något ansvar för vare sig landstinget eller Migrationsverket att se till att de har möjlighet att ta sig hem. Personal på BB tar pengar ur sin kaffekassa och har själv samlat in barnkläder för att stödja mödrarna under den första tiden.

Migrationsverket uttalar att de, helt riktigt, inte har möjlighet att bidra utan att dagpenningen på 71 kronor ska räcka till hemresan.

Sverige har ratificerat både barnkonventionen och kvinnokonventionen. Att lämna nyfödda barn vid dörren och nyförlösta kvinnor vid porten känns som flagranta brott mot båda konventionerna.

Min fråga till statsrådet är:

Kommer statsrådet att tillse att Migrationsverket får resurser och möjligheter att stödja nyfödda barn och deras mödrar så att de tryggt och säkert kan ta sig hem?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-12-07 Anmäld: 2011-12-07 Besvarad: 2011-12-14 Svar anmält: 2011-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-14)