Resolution 1325 och den nordiska snabbinsatsstyrkan

Skriftlig fråga 2005/06:1893 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)

den 29 juni

Fråga 2005/06:1893 av Berit Jóhannesson (v) till försvarsminister Leni Björklund (s)

Resolution 1325 och den nordiska snabbinsatsstyrkan

Nyligen presenterade regeringen en mycket efterlängtad handlingsplan för Sveriges implementering av FN:s resolution 1325. Resolutionen antogs år 2000 av FN:s säkerhetsråd och handlar om att öka kvinnors deltagande i allt arbete med att förebygga, hantera och lösa väpnade konflikter.

Sverige ska enligt handlingsplanen verka för att integrera ett ”1325 perspektiv i utvecklingen och användningen av den nordiska snabbinsatsstyrkan under dess beredskapsperiod under första halvåret 2008. Sverige ska också verka för att 1325-perspektivet integreras i alla EU:s snabbinsatsgrupper.”

Vi är angelägna om att Sverige som leading nation i utvecklandet av EU:s snabbinsatsstyrkas koncept tar ansvar för att implementera resolution 1325 på ett tidigt stadium.

Min fråga till försvarsminister Leni Björklund är:

Vad avser ministern att vidta för konkreta åtgärder för att resolution 1325 ska implementeras i arbetet med den nordiska snabbinsatsstyrkan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-29 Besvarad: 2006-07-10 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-07-10)