Resistenta bakterier

Skriftlig fråga 2009/10:206 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 18 november

Fråga

2009/10:206 Resistenta bakterier

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Blodförgiftning är ett livshotande tillstånd som blivit vanligare under senare år, och det är särskilt oroande med tanke på den ökande förekomsten av bakterier som är resistenta mot antibiotika. En forskargrupp vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro har fått en dryg miljon kronor av Vetenskapsrådet för att närmare undersöka de mekanismer som styr immunförsvarets reaktioner när kroppen utsätts för en bakterieinfektion.

I vårt grannlän Västmanland dog nyligen tre spädbarn av resistenta bakterier.

Europeiska smittskyddsenheten, EDC, har gjort en stickprovsundersökning bland ett antal läkare inom intensivvården i 24 europeiska länder. Drygt hälften av läkarna svarade att de haft minst en patient med totalresistenta bakterier. Nästan var tionde läkare angav att de behandlat fler än tio patienter det senaste året.

Vilka åtgärder inom vård och medicinsk forskning är statsrådet beredd att vidta för att möta hotet från resistenta bakterier?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-11-18 Anmäld: 2009-11-18 Besvarad: 2009-11-25 Svar anmält: 2009-11-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-25)