reservatet Los Cedros

Skriftlig fråga 2003/04:564 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 15 januari

Fråga 2003/04:564

av Sven-Erik Sjöstrand (v) till statsrådet Carin Jämtin om reservatet Los Cedros

Los Cedros är ett biologiskt reservat med bergsregnskog och molnskog i nordvästra Ecuador. Reservatet, som bildades 1991 och omfattar 64 kvadratkilometer, har en mycket rik flora och fauna. I faunan ingår bland annat glasögonbjörn, fem arter kattdjur, däribland jaguar och puma, och jättebälta.

I augusti 2003 upphävde, mycket oväntat, en domstol inom det nationella institutet för jordbruksutveckling, INDA, reservatets skyddsstatus. Domstolen hade funnit att beslutet om skydd hade fattats på felaktiga grunder. Under domstolsförhandlingarna gavs företrädare för Los Cedros inte tillfälle att höra vittnen, vilket däremot käranden fick göra. Domstolens beslut verkar ha kommit till som ett resultat av påtryckningar från rika ecuadorianer, vilka alla tidigare har tjänstgjort som höga tjänstemän inom regeringsadministrationen. Los Cedros ligger nu öppet för exploatering.

Efter Los Cedros bildande bidrog Miljöförbundet Jordens Vänner ekonomiskt bland annat till uppbyggnaden av en besöksstation för turister och forskare. Stödet gavs under åren 1993@1997, inom ramen för ett av Sida godkänt projekt. Totalt ca 377 000 kr (i dåvarande penningvärde) fördes över till Los Cedros, varav 80 % kom från Sida och 20 % från Miljöförbundet Jordens Vänner. På motsvarande sätt betalade Australiens regering över 70 000 dollar till Los Cedros och dess skötsel.

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att förhindra exploateringen av Los Cedros?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-01-15 Anmäld: 2004-01-20 Besvarad: 2004-01-28 Svar anmält: 2004-01-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-01-28)