Reserestriktioner för hivpositiva

Skriftlig fråga 2005/06:1007 av Andreasson, Martin (fp)

Andreasson, Martin (fp)

den 14 februari

Fråga 2005/06:1007 av Martin Andreasson (fp) till utrikesminister Laila Freivalds (s)

Reserestriktioner för hivpositiva

Omkring 40 miljoner människor i världen lever med hiv, därav 3 500 personer i Sverige. De personer som får bromsmediciner kan i dag föra en tämligen normal tillvaro med allt vad detta innebär i form av resande i yrket eller privatlivet. Trots att hiv är en sjukdom som inte smittar vid sociala kontakter har många länder infört förbud eller restriktioner för att hindra hivpositiva att resa in i landet eller vistas där en längre tid. Ett nyligen uppmärksammat exempel på hur detta drabbar enskilda är den svenske man som tillsammans med sin partner köpte en semesterresa till Kina, men stoppades vid Beijings flygplats på grund av att han är hivpositiv. Varken resebyrån eller Kinas ambassad, som utfärdat visum, hade informerat om att hivpositiva inte tillåts resa in i landet. Enligt uppgifter från Riksförbundet för hivpositiva (RFHP) har även bland annat Armenien, Moldavien, Ryssland och Sri Lanka restriktioner eller förbud för turistbesök, medan reglerna ibland annat Argentina, Cypern, Indien och Singapore innebär att en persons positiva hivstatus kan anföras som skäl för att neka uppehållstillstånd.

På vilket sätt avser utrikesministern att agera för att uppmana andra länder att undanröja omotiverade inresehinder för hivpositiva?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-02-14 Anmäld: 2006-02-14 Besvarad: 2006-02-22 Svar anmält: 2006-02-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-22)