Resenärskriterier

Skriftlig fråga 2017/18:314 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Regeringen har tagit ett allt större ansvar för en hållbar framtid genom stora satsningar på miljön och mot klimatförändringar. Förutom direkta miljö- och klimatsatsningar har kollektivtrafiken varit en viktig del för att minska resandets miljöpåverkan. Det senaste förslaget om ett treårigt statligt bidrag på 350 miljoner kronor per år för att möjliggöra avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarloven är ytterligare ett steg i den riktningen.

Jag var nyligen och besökte Kollektivtrafikens hus i Stockholm för att träffa kollektivtrafikbranschens aktörer. Ett möte med intressanta diskussioner och fokus på hur människor i framtiden ska kunna ta sig så kallat från dörr till dörr.

I dag är Sveriges kollektivtrafik oerhört uppdelad mellan de olika landstingen och regionerna. Det gäller allt ifrån olika typer av biljetter och prissättningar till tekniska system. Mest intressant är kanske skillnaden i resenärskriterier, det vill säga vilka åldrar som gäller för barn-, ungdoms- och vuxenbiljetter. På en del håll i landet är du vuxen medan du i andra län räknas som ungdom vid samma ålder. Just skillnaden mellan barn- och ungdomsbiljetter är problematisk, då den kan ställa till svårigheter för ungdomar som reser över länsgränser.

Det finns mycket att vinna på att någon tar ett helhetsansvar i den här frågan. Även om kollektivtrafiken många gånger ligger regionalt har regeringen uppdraget att hela Sverige ska leva. I en samtid där människor förflyttar sig över gränser, pendlar och reser som aldrig förr behöver regeringen ta ett övergripande ansvar. Detta skulle vara något som gör det lättare för resenärer att resa kollektivt. Ett första steg skulle kunna vara samordning av biljettsystem och resenärskriterier.

Min fråga till statsrådet Tomas Eneroth:

 

Hur ställer sig regeringen till att staten tar ett större ansvar för samordning av kollektivtrafiken?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-22 Överlämnad: 2017-11-23 Anmäld: 2017-11-24 Svarsdatum: 2017-11-29 Sista svarsdatum: 2017-11-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga