Resenärers rättigheter

Skriftlig fråga 2008/09:220 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 6 november

Fråga

2008/09:220 Resenärers rättigheter

av Luciano Astudillo (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Det danska lågprisflygbolaget Sterling har nyligen gått i konkurs och närmare 40 000 resenärer har drabbats. Alla resenärer förlorade i första skedet sina pengar men många blev dessutom strandsatta utomlands vid den plötsliga konkursen. Detta ledde i många fall till omfattande merkostnader, förstörda semestrar och missade anknytningar. För vissa resenärer finns dock en möjlighet att få pengarna tillbaka, men för den som köpt en flygstol med Sterling gäller inte resegarantin, eftersom dessa resor inte betraktas som researrangemang där resegarantilagen är tillämplig. Någon garanti som resenärerna kan få ersättning från har således inte betalats in för dessa resor. Den som har köpt en paketresa genom en resebyrå eller researrangör och varit inbokad på ett Sterlingflyg kan dock vända sig till det företag man har köpt resan av. För dem som betalt sin resa med kreditkort kan det, trots konkursen, finnas möjlighet att få ersättning för köpet. Enligt konsumentkreditlagen får man nämligen vid kreditköp framställa samma invändning mot kreditgivaren som mot säljaren. Hur resenärerna drabbas beror alltså på om man bokat sin biljett själv eller i samband med en paketresa via ombud samt huruvida man betalat med kreditkort eller inte. Så får det inte vara. Vi får inte acceptera att enskilda privatpersoner drabbas på det sätt som nu sker. Min fråga till statsrådet är därför följande:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder i syfte att stärka samtliga resenärers rättigheter i samband med konkurser och inställda resor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-11-06 Anmäld: 2008-11-10 Besvarad: 2008-11-12 Svar anmält: 2008-11-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-12)