Resemöjligheter vid funktionsnedsättning

Skriftlig fråga 2017/18:910 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Den som har en funktionsnedsättning och svårigheter att förflytta sig på egen hand eller åka kollektivt kan beviljas bilstöd. Det gäller även föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Bilstödet fungerar som ett bidrag för att köpa bil, anpassa den efter de behov som finns och ta körkort.

För att en vuxen person ska kunna beviljas bilstöd krävs att denne kan köra bilen själv. Många personer med funktionsnedsättning lever aktiva liv, men saknar möjlighet att köra bil själva. I många fall finns dock en personlig assistent som skulle kunna göra detta. Kravet att man måste kunna köra bilen på egen hand medför därmed en onödig begränsning. I dag är dessa personer hänvisade till färdtjänst, vilket sannolikt innebär ökade kostnader för samhället, kostnader som skulle kunna undvikas om bilstöd även kunde ges till dem som inte kan köra bilen själv men som kan få hjälp med detta av en personlig assistent.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Har statsrådet för avsikt att göra en översyn av möjligheten att bevilja bilstöd till personer med funktionsnedsättning som inte har möjlighet att köra bilen själv?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-28 Överlämnad: 2018-02-28 Anmäld: 2018-03-01 Svarsdatum: 2018-03-07 Sista svarsdatum: 2018-03-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga