resecentrum i Alvesta

Skriftlig fråga 1998/99:706 av Adolfsson, Carina (s)

Adolfsson, Carina (s)
Fråga 1998/99:706 av Carina Adolfsson (s) till näringsministern om resecentrum i Alvesta

 

I Kronobergs län i Alvesta kommun så har man under hela 1990-talet planerat att bygga ett resecentrum. Syftet har varit att utveckla Alvesta järnvägsstation till ett modernt resecentrum genom att bl.a. bygga en planskild plattformsförbindelse över spåret och en omlokalisering av väntrummen samt förbättra och utöka parkeringsmöjligheterna. Den 6 oktober 1998 så kunde äntligen avtalet skrivas under av Banverket m.fl. Enligt avtalet så skall resecentrum börja byggas 2001 och vara färdigt i slutet av 2002. Enligt en inofficiell uppgift vill Banverket senarelägga byggstarten av resecentrumet med två år och vi kronobergare är mycket bekymrade över det. Alvesta är navet för järnvägstrafiken i sydöstra Sverige. Och det är viktigt för regionen att järnvägsstationen är modern, attraktiv och säker. Om inte satsningen görs snart så finns det risk för vikande trafikunderlag som i sin tur leder till färre tågavgångar och det drabbar hela sydöstra regionen. Jag anser att tåg är ett bra alternativ i infrastrukturen och känner en viss oro över hur vi skall bli trovärdiga som politiker när vi driver frågor, skriver avtal och sedan får vi andra direktiv uppifrån om senareläggning, förra gången det hände var i september 1998 när man senarelade utbyggnaden av E 4-an förbi Markaryd.

de 4 juni

Min fråga till näringsministern är:

 

Vad avser näringsministern att göra för att förhindra en senareläggning av resecentrum?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-06-04 Besvarad: 1999-06-09 Anmäld: 1999-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga